Jamstvo

Za ostvarivanje jamstva obavezno sačuvajte :

 

- jamstveni list (isporučemo sa svakim artiklom koji ima jamstveni rok),

- originalni račun (isporučuujemo u paketu s narudžbom),

- originalnu ambalažu (uvijek je isporučujemo s artiklima).

 

Slanje artikla u neoriginalnoj, oštećenoj ili nekompletnoj ambalaži vrlo vjerojatno će uzrokovati oštećenja u transportu, a za što ne odgovara prodavatelj ni na koji način.

 

Za detaljnije informacije pogledajte stranicu "Uvjeti prodaje".